خانه » مقالات » قانون جذب » آمار صادرات ایران به کشورهای مختلف در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵
صادرات

آمار صادرات ایران به کشورهای مختلف در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵

طی سه ماهه نخست ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن مناطق آزاد تجاری به ۱۲۳ کشور صادرات صورت گرفته است که ارزش

آن در حددود ۸۷۰۳ میلیون دلار می­باشد که نسبت به مدت مشابه قبل ۳ درصد افزایشداشته است.صادرات به ۵۸ کشور

جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی داشته که از این تعداد ۹ بازار از  جمله بازارهای از دست رفته می­باشد.

صادرات ایران به کشورهای مذکور طی سه ماهه نخست ۱۳۹۴ در حدود ۲ میلیون دلار می­ باشد. صادرات ایران به  ۴۹ کشور

جهان تغییرات فقط کاهشی داشته است. که ارزش صادرات ایران به کشورهای مذکور حدود ۴۷۹۵ میلیون دلار می­باشد که

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است. لازم بذکر است صادرات جمهوری اسلامی ایران به ۷۴

کشور دارای تغییرات مثبت بوده است که از این تعداد ۱۳ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله بازارهای جدید

محسوب می­شوند.

 

صادرات بدون احتساب میعانات گازی به کشورهای جهان طی سه ماهه ۹۵-۱۳۹۴

درصد تغییرات
سه ماهه نخست ۱۳۹۴
سه ماهه نخست ۱۳۹۵
تعداد
کشور
وزن
ارزش
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
۴
۱۱-
۱۲۲۲۶
۵۳۶۴
۱۲۷۰۸
۴۷۹۵
۴۹
تغییرات فقط کاهشی
۱۰۰-
۱۰۰-
۰
۲
۰
۰
۹
-۱۰۰
۴
۱۱-
۱۲۲۲۶
۵۳۶۵
۱۲۷۰۸
۴۷۹۵
۵۸
جمع تغییرات منفی
۴۵
۲۸
۷۲۱۰
۳۰۴۴
۱۰۴۴۸
۳۹۰۷
۶۱
تغییرات فقط افزایشی
۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
۱
۱
۱۳
+۱۰۰
۴۵
۲۸
۷۲۱۰
۳۰۴۴
۱۰۴۴۹
۳۹۰۸
۷۴
جمع تغییرات مثبت
۱۹
۳
۱۹۴۳۶
۸۴۰۹
۲۳۱۵۸
۸۷۰۳
۱۳۲
جمع کل

                ماخذ: گمرک ج.ا.ایران

ده بازار عمده صادراتی بدون احتساب میعانات گازی با تغییرات فقط کاهشی طی سه ماهه ۹۵-۱۳۹۴

ردیف
کشور
سه ماهه نخست ۱۳۹۵
سه ماهه نخست ۱۳۹۴
درصد تغییرات
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
وزن
۱
عراق
۱۵۱۰
۳۷۵۳
۱۶۰۹
۴۳۹۷
۶-
۱۵-
۲
امارات متحده عربی
۱۳۵۲
۳۱۰۷
۱۳۸۰
۲۲۰۵
۲-
۴۱
۳
هند
۶۵۶
۱۹۰۳
۷۲۸
۱۷۴۸
۱۰-
۹
۴
افغانستان
۵۹۰
۱۱۵۴
۶۵۸
۱۰۱۶
۱۰-
۱۴
۵
ترکمنستان
۱۴۱
۳۹۱
۱۸۸
۴۵۸
۲۵-
۱۵-
۶
تایلند
۶۶
۱۹۱
۷۳
۱۴۷
۹-
۳۰
۷
آذربایجان
۶۴
۲۶۶
۶۸
۱۷۱
۶-
۵۶
۸
فدراسیون روسیه
۴۷
۵۸
۴۹
۲۰۳
۴-
۷۲-
۹
مصر
۴۴
۱۲۶
۱۰۸
۳۳۷
۶۰-
۶۲-
۱۰
کویت
۳۹
۶۰۱
۶۱
۴۱۸
۳۶-
۴۴
جمع ده کشور عمده با تغییرات کاهشی
۴۵۰۹
۱۱۵۵۱
۴۹۲۳
۱۱۱۰۱
۸-
۴

                ماخذ: گمرک ج.ا.ایران

بازارهای از دست رفته صادراتی بدون احتساب میعانات گازی طی سه ماهه ۹۵-۱۳۹۴

ردیف
کشور
سه ماهه نخست ۱۳۹۵
سه ماهه نخست ۱۳۹۴
درصد تغییرات
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
وزن
۱
کوبا
۰
۰
۰.۵
۰.۱
۱۰۰-
۱۰۰-
۲
سنت هلن
۰
۰
۰.۳
۰.۰
۱۰۰-
۱۰۰-
۳
یوگسلاوی
۰
۰
۰.۲
۰.۱
۱۰۰-
۱۰۰-
۴
زامبیا
۰
۰
۰.۲
۰.۰
۱۰۰-
۱۰۰-
۵
نیجر
۰
۰
۰.۱
۰.۰
۱۰۰-
۱۰۰-
۶
اکوادور
۰
۰
۰.۱
۰.۱
۱۰۰-
۱۰۰-
۷
گینه
۰
۰
۰.۱
۰.۱
۱۰۰-
۱۰۰-
۸
گابن
۰
۰
۰.۱
۰.۰
۱۰۰-
۱۰۰-
۹
(برونئی (دارالسلام
۰
۰
۰.۰
۰.۰
۱۰۰-
۱۰۰-
جمع صادرات کشورها با تغییرات ۱۰۰-
۰
۰
۱.۶
۰.۴
۱۰۰-
۱۰۰-

                ماخذ: گمرک ج.ا.ایران

ده بازار عمده صادراتی بدون احتساب میعانات گازی با تغییرات فقط افزایشی طی سه ماهه ۹۵-۱۳۹۴

ردیف
کشور
سه ماهه نخست ۱۳۹۵
سه ماهه نخست ۱۳۹۴
درصد تغییرات
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
وزن
۱
چین
۲۱۲۸
۷۷۰۹
۱۹۲۷
۵۶۰۳
۱۰
۳۸
۲
ترکیه
۴۲۶
۴۸۵
۴۰۴
۵۱۸
۵
۶-
۳
عمان
۲۲۸
۳۶۰
۸۰
۱۱۶
۱۸۷
۲۱۱
۴
پاکستان
۲۰۰
۴۹۱
۱۵۶
۴۳۳
۲۸
۱۳
۵
ایتالیا
۱۶۷
۲۳۸
۱۲۳
۱۵۹
۳۶
۴۹
۶
اسپانیا
۱۳۳
۱۴۲
۵۷
۵۱
۱۳۲
۱۷۷
۷
تایوان
۸۳
۱۹۲
۲۰
۲۷
۳۰۷
۶۰۶
۸
جمهوری عربی سوریه
۷۰
۸
۱۲
۵
۴۷۲
۴۷
۹
آلمان
۶۸
۸
۶۶
۷
۳
۵
۱۰
ویتنام
۵۲
۹۸
۲۷
۲۶
۹۱
۲۷۰
جمع ده کشور عمده با تغییرات افزایشی
۳۵۵۵
۹۷۳۱
۲۸۷۲
۶۹۴۷
۲۴
۴۰

                ماخذ: گمرک ج.ا.ایران

ده کشور عمده صادرات بدون احتساب میعانات گازی فقط کاهشی طی سه ماهه ۹۵-۱۳۹۴
ردیف
کشور
سه ماهه نخست ۱۳۹۵
سه ماهه نخست ۱۳۹۴
درصد تغییرات
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
میلیون دلار
وزن
هزار تن
ارزش
وزن
۱
ایرلند
۰.۰۸
۰.۰۵
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۲
پاراگوئه
۰.۰۴
۰.۱۵
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۳
پرو
۰.۰۴
۰.۰۴
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۴
توگو
۰.۲۷
۰.۴۷
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۵
جزیره انگلسی ویرجین
۰.۰۲
۰.۰۱
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
سیرالئون
۰.۰۵
۰.۲۶
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۷
شیلی
۰.۱۳
۰.۰۴
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۸
فیجی
۰.۰۲
۰.۰۲
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۹
گواتمالا
۰.۰۳
۰.۰۴
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰
ماداگاسکار
۰.۰۰
۰.۰۰
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۱
مالدیوز
۰.۰۴
۰.۱۱
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
موریتانی
۰.۰۱
۰.۰۰
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۳
ونزوئلا
۰.۴۹
۰.۲۱
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
جمع صادارت کشورها با تغییرات ۱۰۰+
۱.۲۳
۱.۳۹
۰.۰
۰.۰
۱۰۰+
۱۰۰+

                ماخذ: گمرک ج.ا.ایران

مطلب مرتبط:

کتاب جدید ترین راهنمای تجارت با فرانسه

 

درباره alireza firoozi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *