خانه » مقالات » بازاريابي » هوش رقابتی عامل ماندگاری کسب و کارهای قرن ۲۱
هوش رقابتی

هوش رقابتی عامل ماندگاری کسب و کارهای قرن ۲۱

هوش رقابتی
هوش رقابتی

هوش رقابتی  عامل ماندگاری کسب و کارهای قرن ۲۱

دانستن هوش رقابتی یکی از عوامل موفقیت کسب و کارهای امروزی است. همانگونه که برخی از متخصصان روانشناسی هوش اجتماعی را در دنیای امروز مقدم بر هوش(IQ)  میدانند، هوش رقابتی شرکتها نیز در موفقیت و ماندگاری آنها موثر است. افزایش هوش رقابتی موجب میشود سازمانها، اطلاعات محیط اطراف خود را سریعتر و با دقت بیشتر تجزیه و تحلیل کنند و نتایج حاصل را به روشی سودمند ذخیره و در دسترس مدیران تصمیم گیرنده قرار دهند. این مسئله سبب شتابگیری روند تبادل اطلاعات و دانش در بستر سازمان میشود و اثربخشی فرایند تفکر و تصمیم گیری جمعی را به طور چشمگیر بهبود می دهدد.هوش رقابتی مدیران ارشــد یک ســازمان را قادر میسازد تا تصمیم گیری های آگاهانه درباره تحقیق و توسعه بازاریابی و ترفندهای ســرمایه گذاری تا راهبردهای بلندمدت  اتخاذ کنند.

هدف نظامهای مبتنی بر هوش رقابتی

سه ماموریت اصلی برنامه هوشمندی رقابتی عبارتند از۱- درک کلی از یک صنعت و شرکتهای رقیب.۲-شناسایی زمینه هایی که آسیب پذیر هستند ۳- ارزیابی اقدامهای استراتژیک برشرکتهای رقیب و شناسایی حرکتهای بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب.

به اعتقاد گیلاد یکی از کارشناسان هوش رقابتی:«بطور کلی هدف برنامه هوشمندی رقابتی این است که قادر شویم حرکات رقبا، مشتریان، دولت و خیلی مسائل دیگر را پیش بینی کنیم.»

هوش رقابتی و ابعاد آن: دانشکده مدیریت فرانسه در مقاله ای که منتشر کرد معتقد است، ابعاد هوشمندی رقابتی با یکدیگر مرتبط است و به چهار مقوله اصلی تقسیم میشود:

– هوش امور تجاری و بازراریابی: این هوشــمندی برای تهیه نقشــه راهی از گرایشــات کنونی و آتی مشتریان و ترجیحات آنان، بازارها و فرصتهای جدید و بخشبندی مبتکرانــه و تغییرات عمیق در بازاریابی و توزیع، مورد نیاز است.

هوش مربوط به شناخت رقبا: راهبرد رقابتی سازمان نسبت به تغییرات ساختار رقبا، محصول جایگزین آنها و تازه واردان به صنعت را ارزیابی کرد.

هوش مربوط به امور فنی و فناوری: این هوشمندی برای ارزیابی هزینه و فایده فناوری کنونی و آتی همچنین پیش بینی تغییرات فناوری آینده، مورد نیاز است و با تحقیقات پایه و کاربردی، کارخانه ها، فرایندها، هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.

هوش مربوط به موارد راهبردی و  اجتماعی: این هوشــمندی شامل قوانین و مقررات، مســائل مالی و مالیاتی، سیاســی و اقتصادی، همچنین اجتماعی و نیروی انسانی است.

 وظایف کارشناسان هوش رقابتی

یکی از  وظایف کارشناسان هوش رقابتی، آشنا بودن آنها  این است که  از جست وجوهای اینترنتی فراتر بروند و به  گردآوری اطلاعات از منابع انسانی بپردازند،همچنین فرتر از داده های عمومی، فراتر از رفتن از رقبا، تجزیه و تحلیل کل بازار و صنایع، فراتر از تجزیه و تحلیل های ایستا و آمار بازار کنونی عمل کنند، تغییرات را پیش بینی کنند، درک اصول حسابداری و مالی درک صحیح داشته باشند. و به دنبال گرداوری اطلاعاتی باشند که به دست آوردن آنها سخت است

 

مزیتهای هوش رقابتی

استفاده از نظامهای هوشمندی رقابتی در سازمان ها دارای مزایای فراوانی است که موجبات ارتقاء سازمان را پدید خواهد آورد. از جمله این مزایا می توان به افزایش درجه اطمینان از تصمیمات راهبردی که براساس هوشمندی رقابتی اتخاذ شده، افزایش دانش بازار، بهبود بخشیدن به ارتباطات چند وظیفه ای درسازمان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات در مقایسه با رقبا، کمک به پیش بینی بهتر روندهای بازار و نوسانات آن، بهبود در امر پیش بینی استراتژی رقبا، کشف مشتریان بالقوه و جدید، درس گرفتن از شکست و موفقیت دیگران و تسهیل در امر ورود به کسب و کار جدید اشاره کرد.

وظایف هوشمندی رقابتی

یک سیستم هوشمندی دریک کسب و کار به نقشهای زیر توجه داشته باشد:

 

دیده بان سازمان برای جست و جوی تغییرات با اهمیت محیط که آینده سازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مشارکت فعالانه به عنوان راهنمای سازمان برای تعیین الزامات فرآیند تصمیم گیری در سازمان.

دروازه بان سازمان برای هدایت جریان اطلاعات به داخل.

کسب اطمینان از اینکه هوشمندی رقابتی از طریق فعالیت های غیر اخلاقی و غیرقانونی حاصل نمی شود.

مطمئن شدن از توانمندسازی کل سازمان.

 کاری از گروه تداوم – www.infobigbang.com

متن کامل مقاله در نسخه PDF آن بخوانید

Download

پسورد : www.infobigbang.com

درباره alireza firoozi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *