خانه » مقالات » آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

پنجاه اشتباه ساده و رایج در گفتار و نوشتار زبان انگلیسی

پنجاه اشتباه ساده و رایج در گفتار و نوشتار زبان انگلیسی در اینجا با ذکر مثالهایی،  که در هنگام گفتار و نوشتار زبان انگلیسی انجام می­شود آمده است. لطفا به مثالها توجه کنید و مطمئن شوید که اصلاحات را درک کرده‌اید. سعی شده با رنگ قرمز و خط کشیدن زیرکلمات نشانه در جمله اصلاحات نشان داده شوند. ۱ غلط: .I …

ادامه مطلب »